top of page
Search
  • 孔祥德

占卦 - 如何選擇?


大概係一年前,有位朋友(化名: 阿詩)打電俾我求救,我問佢咩事? 阿詩跟住同我講..........佢叔仔同細佬都分別向佢哋兩公婆借錢做生意,由於朋友阿詩同老公二人儲咗一筆錢擺係銀行度,所以老公就話不如二擇其一就當係投資啦,由於阿詩擔心辛苦儲返嚟嘅錢會化為烏有,於是就打俾我問究竟如何選擇。

就阿詩嘅問題,我分別起了兩支卦,一卦問應否借錢俾叔仔做生意,另一卦就問應否借錢俾細佬做生意,兩支卦嘅結果都係叫佢阿詩死守不借,如果將啲借俾佢哋做生意非但無回報,而且仲會係劉備借荊州,一去無回頭,到時喊都無謂。

大概係兩個月前,阿詩再次來電向我查問有關出年(2017年)風水擺設嘅問題,期間阿詩向我透露佢兩公婆畢儲蓄無咗囉,.......但就並唔係借咗俾叔仔或者細佬,而係放咗喺供緊層樓度,而家由於唔洗供樓,每個月手頭都鬆動咗好多。

其實,在人生的路途上所遇到的事可謂多不勝數及千變萬化,每一個選擇(因)都係會影響著日後的你(果)。因此,每當遇上難題而不知如何抉擇時,大家可以透過占卦問事來幫你作出適當的選擇。就以上例子,阿詩始終守唔住畢錢,但放咗喺供緊層樓度變相係用「磚頭」來守住畢錢,這樣就可以避過損財一劫。

但以下是一些可以問的問題嘅例子-

家庭問題

1. 夫妻間

2. 子女間

3. 婆媳間

愛情、婚姻 1. 我和他/她有機會發展嗎? 2. 何時有姻緣? 3. 對方是否值得信賴? 4. 對方是否真的愛我? 5. 對方有無外遇? 6. 能否與對方結婚? 7. 應否離婚? 8. 對方會否回心轉意?

財運 1. 財運如何? 2. 買賣股票? 3. 投資回報?

事業 1. 事業前途? 2. 何時揾到新工? 3. 晋升機會? 4. 能否 / 應否轉工? 5. 會否被解僱?

6. 應否創業?

7. 應否跟此人合作?

學業問題?

1. 升學;

2. 選科

公司政策/請人 1. 此人能否勝任此職? 2. 能否信任此人? 3. 此政策之成效/可行否?

自身健康 / 疾病 1. 自己/家人的健康狀況? 是否真的有癌症? 這次手術成功否 / 有無風險? 2. 在醫院的家人,能否渡過危險?

胎養 (六甲)

問六甲之安穩? 是否真的懷孕?

房產 / 屋宅 1. 陽宅之風水? 2. 此宅是否有幽靈? 3. 選擇房宅居住; 4. 這房宅可否買入? 5. 這輛車可否買入?

尋人/物 1. 失物能否尋回? 2. 失散之家人,能否重逢?

官訟勝算 1. 應否打這場官司? 2. 這場官司之勝算? 3. 會否入獄?

謀事之勝算

計劃之得失

遠行之吉凶

天氣

移民

等等.....................................

58 views0 comments
bottom of page